คลังความรู้ by Suwit – PAD K

ยาไทย ภูมิปัญญาไทย

Posted on: เมษายน 6, 2006

  • In: ไม่มีหมวดหมู่
  • 2 Comments

การแพทย์แผนไทย เป็นการรวมศาสตร์เกี่ยวกับบำบัดโรค ทั้งการใช้ยาสมุนไพร หัตถบำบัด การรักษากระดูกและโครงสร้าง โดยอิงกับความ เชื่อทางสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติ เป็นความรู้ที่ไม่มีเกณฑ์ตายตัว ขึ้นอยู่กับหมอรักษาวิธีใดได้ผลก็ใช้วิธีนั้นสืบต่อกันมา

ยาไทยมาจากส่วนผสม 4 ประเภท คือ พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ ธาตุวัตถุ เช่น เกลือสมุทร กำมะถัน ทองคำ ดินปะสิว และจุลชีพ เช่น เห็ด รา โดยแพทย์หรือผู้จ่ายยาต้องรู้ลักษณะ สี กลิ่น รส ชื่อของสิ่งที่นำมาใช้ ประเภทและอาการของโรคอย่างดีก่อนจึงจะนำมาใช้ได้ นอกจากนี้วิธีการปรุงยาก็มีหลายวิธีด้วยกันตามรูปแบบของยา เช่น กิน อาบ ดื่ม พอก หรือแช่ เป็นต้น

ยาไทยไม่แพ้ยาฝรั่ง
ปัจจุบันยาไทยเริ่มได้รับความนิยมจากประชาชนมากขึ้น เนื่องจากมีกระแสกลับสู่ธรรมชาติมากขึ้น ทำให้มียาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่สามารถซื้อมากินแก้โรคต่างๆ ด้วยตนเองได้ ซึ่งยาไทยหลายตำรับมีคุณสมบัติโดดเด่น ประสิทธิภาพสูงไม่แพ้ยา ฝรั่ง อย่างน้อยการทำความรู้จักตำรับยาเหล่านี้ไว้บ้างก็น่าจะเป็นตัวช่วย ประจำบ้านที่ดีเหมือนกัน

1. ประเภทยาแก้ไข้ แก้ไอ ขับเสมหะ

ชนิดยาไทย

สรรพคุณ

วิธีใช้
ยามหานิลแท่งทอง แก้ไข้ กระหายน้ำ แก้หัด อีสุกอีใส

* วันละ 2 ครั้ง กับน้ำสุก หรือน้ำต้มรากผักชี
* เด็กครั้งละ 1-2 เม็ด
* ผู้ใหญ่ครั้งละ 3-4 เม็ด

ยาจันทลีลา แก้ไข้ตัวร้อน แก้ไข้สามฤดู

* แก้ตัวร้อน กินทุก 4 ชั่วโมง
* แก้ไข้ เด็ก ครั้งละ1/2 -1 ช้อนชา
* แก้ไข้ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1-2 ช้อนชา

ยาประสะจันทร์แดง แก้ไข้ตัวร้อน กระหายน้ำ

* กินทุก 3-4 ชั่วโมง ละลายด้วยน้ำต้มสุกหรือน้ำดอกมะลิ
* เด็ก ครั้งละ 1/2 ช้อนกาแฟ
* ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1 ช้อนกาแฟ

ยาแสงหมึก แก้ตัวร้อน ท้องขึ้นปวดท้อง แก้ไอ ขับเสมหะ ปากเป็นแผล

* แก้ตัวร้อน ละลายน้ำดอกไม้เทศ
* แก้ท้องขึ้น ปวดท้อง ละลายน้ำต้มใบกระเพรา
* แก้ไอ ขับเสมหะ ละลายน้ำลูกมะแว้งเครือ หรือลูกมะแว้งต้น กวาดคอ
* หากปั้นเป็นลูกกลอน เด็กอายุ 1-6 เดือน ครั้งละ 2 เม็ด เด็กอายุ 7-12 เดือนครั้งละ 3 เม็ด

ยาเขียวหอม แก้ตัวร้อน ร้อนใน กระหายน้ำ พิษหัด พิษอีสุกอีใส

* แก้ตัวร้อน ร้อนใน กระหายน้ำ ละลายน้ำสุก น้ำดอกมะลิ
* แก้พิษหัด พิษอีสุกอีใส ละลายน้ำรากผักชีต้ม ทั้งกินและชโลมตัว
* กินวันละ 4 -6 ครั้ง เด็กครั้งละ 1-2 ช้อนชา ผู้ใหญ่ครั้งละ 1 ช้อนชา

ยาอำมฤควาที แก้ไอ ขับเสมหะ

* ละลายน้ำมะนาวแทรก (ผสมนิดหน่อย) เกลือ ใช้จิบหรือกวาดคอ
* ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1 ช้อนกาแฟ เด็กลดลงตามส่วน

ยาประสะมะแว้ง แก้ไอ แก้เสมหะ

* ละลายน้ำมะนาวแทรกเกลือ รับประทานหรืออม

2. ประเภทยาหอมบำรุงหัวใจ แก้ลม

ชนิดยาไทย

สรรพคุณ

วิธีใช้
ยาหอมเทพวิจิตร แก้ลม บำรุงหัวใจ

* ชนิดผง ครั้งละ 1/2-1 ช้อนกาแฟ
* ชนิดเม็ด 5-7 เม็ด

ยาหอมอินทจักร์ แก้ลมคลื่นเหียน อาเจียน ลมปลายไข้

* แก้ลมคลื่นเหียนอาเจียน ใช้น้ำลูกผักชี เทียนดำต้น เป็นกระสายยา
* แก้ลมปลายไข้ ใช้ก้านสะเดา ลูกกระดอม และบอระเพ็ด เป็นกระสายยา (ถ้าหาน้ำกระสายยาไม่ได้ สามารถใช้น้ำต้มสุกแทนได้)
* ชนิดผง กินครั้งละ 1/2-1 ช้อนกาแฟ
* ชนิดเม็ด ครั้งละ 5-10 เม็ด

ยาหอมทิพย์โอสถ แก้ลมวิงเวียน

* ชนิดผง ครั้งละ 1/2-1 ช้อนชา ชนิดเม็ด ครั้งละ 5-7 เม็ด

3. ประเภทโรคทางเดินอาหาร ท้องขึ้น อืดเฟ้อ แก้ลมทราง

ชนิดยาไทย

สรรพคุณ

วิธีใช้
ยาธาตุบรรจบ แก้ธาตุไม่ปกติ ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ท้องเสีย

* ใช้กระเทียม 3 กลีบทุบชงกับน้ำร้อน หรือใช้ใบกระเพรา
* วันละ 3 เวลาก่อนอาหาร
* เด็ก ครั้งละ 1/2 ช้อนกาแฟ
* ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1 ช้อนกาแฟ

ยาเหลืองปิดสมุทร แก้ท้องเสีย ท้องเดิน อุจาระเป็นมูกเลือด

* ชนิดผง ครั้งละ 1-2 ช้อนชา ละลายน้ำต้มใบเทียน ใบทับทิม 3 เวลาก่อนอาหารหรือเวลามีอาการ
* ชนิดเม็ด ครั้งละ 3 เม็ด

มหาหิงคุ์ แก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด

* ชุบสำลีทาบริเวณหน้าท้อง วันละ 2-3 ครั้ง

ยาประสากานพลู

แก้ปวดท้อง เนื่องจากธาตุไม่ปกติ

* กินทุก 3 ชั่วโมง ครั้งละ 1 ช้อนชา

ยาประสะกระเพรา แก้ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ แก้ท้องแน่น จุกเสียด

* เด็กอายุ 1-3 เดือน ครั้งละ 1-2 เม็ด
* เด็กอายุ 4-6 เดือน ครั้งละ 2-3 เม็ด
* เด็กอายุ 7-12 เดือน ครั้งละ 4-6 เม็ด

ยาตรีหอม แก้เด็กท้องผูก ระบายพิษไข้

* เด็กอายุ 1-2 เดือน ครั้งละ 2-3 เม็ด
* เด็กอายุ 3-5 เดือน ครั้งละ 4-5 เม็ด
* เด็กอายุ 6-12 เดือน ครั้งละ 6-8 เม็ด

4. ประเภทยาขับน้ำคาวปลา แก้ระดูไม่ปกติ

ชนิดยาไทย

สรรพคุณ

วิธีใช้
ยาไฟประลัยกัลป์
ยาไฟห้ากอง
ยาประสะไพล ขับน้ำคาวปลา ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ (เข้าที่)

* ละลายยาด้วยน้ำต้มสุก หรือสุรา ครั้งละ 1 ช้อนกาแฟ วันละ3 ครั้งก่อนอาหาร

ยาบำรุงโลหิต บำรุงโลหิต

* ต้มรับประทาน บำรุงเลือด

5. ยาแก้ท้องเสีย ยาถ่าย ยาระบาย

ชนิดยาไทย

สรรพคุณ

วิธีใช้
ยาธาตุบรรจบ แก้ธาตุไม่ปกติ ท้องเสีย

* ใช้เปลือกแค เปลือกสะเดา หรือเปลือกทับทิม ต้มกับน้ำปูนใส
* เด็กครั้งละ 1/2 ช้อนกาแฟ
* ผู้ใหญ่ครั้งละ 1 ช้อนกาแฟ
กินวันละ 3 เวลาก่อนอาหาร

ยาเหลืองปิดสมุทร แก้อุจจาระเป็นมูกเลือด แก้ท้องเสีย ท้องเดิน

* กินเวลามีอาการครั้งละ 3 เม็ด

ยาถ่าย แก้ท้องผูก

* ครั้งละ 2-5 เม็ด ตามธาตุหนัก เบา (ท้องผูกมาก หรือน้อย) วันละ 1 ครั้งก่อนนอน

ยาระบาย เป็นยาระบาย

* ละลายน้ำต้มสุก ครั้งละ 1 ช้อนชา วันละ 1 ครั้งก่อนนอน

ยาธรณีสันฑะฆาต แก้กษัยเส้นเถาดาน ท้องผูก

* ครั้งละ 1/2-1 ช้อนกาแฟ ละลายด้วยน้ำต้มสุก วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า หรือก่อนนอน
* ห้ามคนเป็นไข้และสตรีมีครรภ์รับประทาน

6. ประเภทโรคทางเดินปัสสาวะ

ชนิดยาไทย

สรรพคุณ

วิธีใช้
ยาแก้ปัสสาวะพิการ แก้ปัสสาวะเป็นหนอง เป็นแป้ง แดง ขัด ปวดแสบปวดร้อน

* ขี้เหล็กทั้ง 5 ชุมเห็ดไทยทั้ง 5 เถาวัลย์เปรียง รากหญ้าคา หัวหญ้าชัน/ชันกาด หัวหวายลิง รากถั่วปีป น้ำหนักเท่ากัน ข้าวกล้อง 1 กำมือ สารส้มหนัก 1 บาท ต้มกิน 3 เวลาก่อนอาหาร

ยาแก้ปัสสาวะเป็นเลือด แก้ปัสสาวะเป็นเลือด

* หัวข้าวเย็นทั้ง 2 หนักสิ่งละ 40 บาท เทียนทั้ง 5 หนักสิ่งละจอก (ประมาณ15 กรัม) ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ดีปลี มหาสดำ หนักสิ่งละ 1 บาท พริกไทย 1 ทะนาน ต้มกิน 3 เวลาก่อนอาหาร

ยาแก้ปัสสาวะมากเกินไป แก้ปัสสาวะมากเกินไป

* จันทน์ทั้ง 2 สมอทั้ง 3 สะค้าน ผลกระดอม แฝกหมอ ลูกผักชี หัวแห้วหมู รากช้างพลู เจตมูลเพลิง หัวข้าวเย็นจีน อ้อยแดง อย่างละเท่ากัน ต้มกิน 3 เวลาก่อนอาหาร

ยาแก้ปัสสาวะไม่ออก แก้ปัสสาวะไม่สะดวก ปัสสาวะกระปิดกระปอย

* หัวข้าวเย็นทั้ง 2 สารส้มหนัก 1 บาท หญ้าคา เหง้าสับปะรด รากลำเจียก รากเตย อย่างละเท่ากัน ต้มกิน 3 เวลาก่อนอาหาร

อุปสรรคสำคัญของยาไทยคือการควบคุมมาตรฐานที่ไม่ทั่วถึงทำให้เกิดยาปลอมหรือ ยาไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ประกอบกับต้องใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลการรักษา ทำให้ยาไทยไม่ได้รับความนิยม หรือแพร่หลายนัก อย่างไรก็ตามทิศทางของการดูแลสุขภาพในยุคปัจจุบันเริ่มให้ความสำคัญกับร่าง กายอย่างเป็นองค์รวม มากกว่าแบ่งแยกรักษาเป็นส่วนๆ การกลับคืนสู่ภูมิปัญญาดั้งเดิมด้วยการแพทย์แผนไทยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทาง เลือกที่น่าสนใจไม่น้อย

ที่มา คอลัมน์ Health Special นิตยสาร Health & Cuisine
ปีที่ : 6 ฉบับที่ : 63 เดือน : เมษายน 2549

Advertisements

2 Responses to "ยาไทย ภูมิปัญญาไทย"

ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

เมษายน 2006
พฤ อา
« มี.ค.   มิ.ย. »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Blog Stats

  • 37,455 hits

Top Clicks

  • ไม่มี
Advertisements
%d bloggers like this: