คลังความรู้ by Suwit – PAD K

เรียนพิเศษ..ค่านิยม..หรือจำเป็น

Posted on: เมษายน 5, 2006

จำ ได้เสมอมาสมัยที่เราเด็ก ชีวิตไม่มีต้องมาเรียนพิเศษ การใช้ชีวิตเป็นไปตามวัยอยู่กับธรรมชาติ ชั่วเวลา 40 ปีความเปลี่ยนแปลงในแวดวงของสังคมเกิดขึ้น ปรับเปลี่ยน และเร็วขึ้นเรื่อยๆ สมัยนั้นการเรียนการสอน เป็นระบบ ครูสอน ตามระบบระเบียบ การเอาใจใส่ในนักเรียนมีสูงมาก เด็กนักเรียนไม่ต้องเรียนเพิ่มเติมเช่นเด็กในปัจจุบัน การเรียนการสอนในสมัยนั้นก็ มุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ตามวัย หรือตามพัฒนาการที่เด็กมี การเรียนการสอนสมัยก่อน ปลูกฝังเรื่องจริยธรรม คุณธรรมมากมาย เด็กได้รับมากบ้างน้อยบ้าง ตามแต่สภาวะแวดล้อมที่เด็กมีเอื้ออำนวยอยู่ เด็กในสมัยเรา ยังรู้สึกได้ในเรื่องของการเอื้อเฟื้อต่อกัน

       แต่ ! … เด็กในสมัยนี้ไม่ใช่แล้ว การแข่งขันที่สูงขึ้นพร้อมกับการคาดหวังที่พ่อและแม่มีในตัวเด็ก สร้างค่านิยมในระบบการศึกษาในปัจจุบัน เรียนพิเศษ ที่ใครหลายคนมองเห็นเป็นค่านิยม ที่ควรจะให้มีให้เป็น สำหรับเราแล้ว มองว่า หาก เด็กไม่รับ ก็เท่ากับการเรียนพิเศษนั้น ขโมย ช่วงเวลาแห่งวัย ของเด็กๆไป เจ้านาย เกิดขึ้นมาในสังคมวันนี้ที่มีการเรียนพิเศษ เป็นค่านิยมที่ผู้ใหญ่ยัดเยียดให้ เหล่าเด็กๆ แม้ยอมรับว่า ไม่เห็นด้วยกับการยัดเยียดให้เด็กในเรื่องนี้ แต่ ! .. ประสบการณ์ครั้งหนึ่ง ครั้งคราที่ เจ้านายเรียนอนุบาลปี 2 เทอม 2 อันเป็นปีแรกเริ่มการเรียนพิเศษช่วงเย็นของทางโรงเรียน ต่อจากเลิกเรียนปกติ อีก 1 ชั่วโมงครึ่ง ทำให้ต้องจำ ครานั้นไม่ให้เจ้านายเรียน ด้วยเห็นว่าเด็กวัยเพียง 5 ขวบควรมีวิถีชีวิตที่สมวัยของเค้า แต่ผลที่ได้รับตามมาคือ เมื่อมีการเปิดเทอม การเรียนการสอนที่ควรเป็นไปตามระบบ กลับกลายเป็นปรับไปตามที่เด็กได้เรียนพิเศษ ยังผลให้กลุ่มเด็กที่ไม่ได้ เรียน ตามไม่ทัน ครั้งขึ้น ประถมปีที่หนึ่ง ระบบการเรียนการสอนปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายของรัฐฯ ทั้งครูทั้งนักเรียนต้องปรับตัวตามด้วย ยิ่งก่อให้เกิดปัญหาเรื่องช่องว่างระหว่างนักเรียนและครู ช่วงนั้นสอนภาษาไทยลูกเอง เทอมแรกของการเรียน โอเค พอเทอม 2 ภาษาไทยที่เราสอน เราซึ่งสอนในแบบที่เราเคยได้เรียนรู้มา กลับกลายเป็นไม่ได้แล้วสำหรับเจ้านาย ครูสำทับมาว่าไม่ได้ บวกกับเห็นความสับสนที่กำลังเกิดขึ้นในตัวเจ้านาย ทำให้ต้องหยุดสอนเค้าเพื่อ รักษาสมดุล ทางความคิดเอาไว้ สิ่งที่ตามมาคือ ภาษาไทยเจ้านายอ่อนลง การส่งให้เรียนพิเศษ(ภายในโรงเรียน)เริ่มขึ้นเพื่อหวังว่า ภาษาไทยอันเป็นพื้นฐานของความจำเป็นในการเรียน (อ่านโจทย์ตีความหมายของโจทย์) ของเจ้านายจะดีขึ้น หนึ่งปี ของประถมปีที่ 2 ที่เจ้านายต้องเรียนและเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 ชั่วโมงครึ่งนั้น มันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลย วันนี้เป็นวันเริ่มเรียนพิเศษของเค้า โดยเรียนกับสถานที่เรียนพิเศษที่ไม่ ใช่ของทางโรงเรียน โดยเน้นเฉพาะวิชาภาษาไทย กับ คณิตศาสตร์ เท่านั้น และด้วยการพูดคุยกันระหว่างเจ้านาย กับ เรา ถึงความจำเป็นที่ได้เห็นจากผลการเรียนปีนี้

       เรียนพิเศษ .. ค่านิยม .. หรือ .. ความจำเป็น .. สิ่งนี้ทำให้หวนคิดว่า เด็กถูกผลักดันให้เป็นไปตามค่านิยม ของการคาดหวังของผู้ใหญ่ หรือ เป็นเพราะความจำเป็นที่จะต้องตามให้ทันกลุ่มการเรียนที่ได้รับการผลักดัน สังคมของเด็ก ณ. ปัจจุบันนี้ มีความเคร่งเครียดสูงขึ้น เด็กเก็บตัวมาขึ้น ยิ้มน้องลง กดดันมากขึ้น (เห็นจากการสอบเปลี่ยนระดับชั้น)เราซึ่งเป็นผู้ปกครองคนหนึ่งเห็น และยอมรับอย่างหมดใจ เลยว่า สงสาร แต่ก็ต้องจำต้องให้เรียน เพื่ออุดรอยรั่วของฐานการศึกษา แต่ก็ทำอย่างระมัดระวังที่สุดด้วยกลัวว่า  ความสดใสจะหายไปจากเจ้านาย เฉกเช่นที่เด็กๆหลายคนเป็นอยู่

       ด้วยรัก

       J … บางเวลา
 
     

 
Advertisements

2 Responses to "เรียนพิเศษ..ค่านิยม..หรือจำเป็น"

หลักสูตร เริ่มต้นอาชีพฟรีแลนซ์ทางด้านคอมพิวเตอร์กับโปรแกรม Wise Insure (หลักสูตร 2 วัน)

• รอบวันธรรมดา 5 – 6 มิถุนายน 2551
• รอบวันเสาร์ 24 และ 31 พฤษภาคม 2551
• รอบวันเสาร์-อาทิตย์ 24- 25 พฤษภาคม 2551
วิทยากร อ. กฤษณะ ขวัญแพ
สถานที่จัดอบรม ห้องจัดอบรม บ.ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด (ซ.ลาดพร้าว 71)
ค่าอบรม 6,500 บาท/ ต่อ (ราคานี้ยังไม่รวม Vat.7%)

ในสภาพเศรษฐกิจเช่นนี้ หลายๆ ท่านคงกำลังมองหาอาชีพเสริมที่จะช่วยเพิ่มรายได้ และลงทุนไม่สูงมาก โดยอาชีพฟรีแลนซ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมเมอร์, นักออกแบบเวปไซท์ หรือผู้ดูแลระบบ จะเป็นคำตอบที่หลายๆ คนเลือก และเริ่มต้นด้วยการไปสมัครเรียนหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ที่ตนเองสนใจ จนเมื่อเรียนจบแล้วจึงได้พบว่าสิ่งที่ยากอีกอย่างหนึ่งก็คือโอกาสในการหางานจริงๆ มาทำเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และรายได้ให้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ หลักสูตรนี้จึงได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมสามารถสร้างโอกาสนั้นด้วยตัวเอง เรียกได้ว่า สอนให้ท่านรู้จักวิธีการเลี้ยงปลา การจับปลา พร้อมทั้งมีปลาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้อีกด้วย
สิ่งที่จะได้รับ
1. ความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ที่สนใจจะเป็นฟรีแลนซ์งานทางด้านคอมพิวเตอร์ และสำหรับการใช้งาน การติดตั้งและการดูแลระบบ Wise Insure
2. โปรแกรม Wise Insure เวอร์ชั่นเต็มเพื่อนำไปฝึกปฏิบัติ และสามารถนำไปขายต่อได้ทันที
หัวข้อการฝึกอบรม
1. สำรวจความพร้อมของตัวเองก่อนเริ่มประกอบอาชีพนี้
2. ความเป็นมาและคุณสมบัติต่างๆ ของโปรแกรม Wise Insure
3. โครงสร้างของโปรแกรม Wise Insure
4. การติดตั้งโปรแกรม Wise Insure
5. การใช้งานโปรแกรม Wise Insure เบื้องต้น
6. การปรับแต่งรายงานต่างๆ ของโปรแกรม
7. การใช้งานระบบป้องกันการ Copy โปรแกรมไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
8. ความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบ

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
http://www.wisethailand.com/training/coursedetail.asp?CourseID=31D6F21574A94E34B443135AD65ED1E6 หรือ http://www.wisethailand.com

หรือโทรสอบถามได้ที่ 0-2932-5257 , 0-2539-5446 e-mail pr@wisethailand.com

สถาบัน pauliz รับสอนภาษาอังกฤษ หลักภาษาและสนทนาทุกระดับชั้น

ประถม – ม.ต้น – ม.ปลาย – Admission – นศ.มหาวิทยาลัย
: Start Up 1,800 บ. (16 ชม.)
สำหรับนักเรียนประถมที่ต้องการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แน่น และเพื่อ
เรียนต่อ ม.1
: Foundation 2,000 บ. (16 ชม.)
คอร์สปูพื้นฐานไวยากรณ์ใหม่อย่างละเอียด (สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานอ่อนและ
ต้องการทบทวน)
: Advanced Grammar 1,800บ. (16 ชม.)
เสริมนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่แล้ว เพื่อเตรียมสอบ Admission
: Admission 1,800 บ. (16 ชม.)
เป็นคอร์สตะลุยโจทย์ Ent อย่างเข้มข้น เหมาะสำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบ Admission
: Admission Vocab 1,600 บ. ( 16 ชม.)
เจาะลึกคำศัพท์ที่ใช้ในการสอบจริงอย่างเข้มข้น

น.ศ.มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
: Brush up (16 ชม.)
เหมาะสำหรับนักศึกษาผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างมั่นใจ
: Basic conversation (30 ชม.)
ผู้อบรมจะได้ฝึกทักษะการพูดและการฟัง เพื่อนำไปใช้สนทนาได้จริง
: Business English (30ชม.)
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในธุรกิจ

ทุกคอร์สรวมเอกสารประกอบการเรียนแล้ว
เน้นสอนเป็นกลุ่มย่อยไม่เกิน 10 คน เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้
เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง
เวลา 9.00 – 11.00 น. หรือ 13.00 – 15.00 น. หรือ 17.30 -19.30 น.
(สามารถโทรสอบถามรายละเอียดและนัดวันเวลาเรียนได้ทุกวัน)
โทร. 02-332-6059 , 083-542-9882 เวลา 9.00 – 20.00 น.

สถานที่ตั้ง Pauliz : ติดรถไฟฟ้าสถานีอ่อนนุช ซอยสุขุมวิท 77/1

พิเศษ!!!!!
สมัครเรียนก่อน 31 พ.ค.51 รับส่วนลดทันที 20%

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

เมษายน 2006
พฤ อา
« มี.ค.   มิ.ย. »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Blog Stats

  • 37,455 hits

Top Clicks

  • ไม่มี
Advertisements
%d bloggers like this: