คลังความรู้ by Suwit – PAD K

สังคมใหม่เป็นไปได้ ถ้าเราทุกคนไม่นั่งอยู่เฉยๆ

Posted on: มีนาคม 23, 2006

    8 ปีหลังปฏิรูปการเมือง นอกจากจะไม่มีอะไรคืบหน้า หลายคนเริ่มเบื่อหน่ายเอือมระอากับสภาพการเมืองย้อนยุค ประชาธิปไตยดูปลอมขึ้นทุกวัน และ "ระบอบทักษิณ" ก็ดูจะเป็นสิ่งตรงข้ามกับที่คุณเชื่อ… มากขึ้นทุกที
    คุณรักความเป็นธรรมและไม่ชอบการเอาเปรียบคนอื่น คุณอยากเห็นการพัฒนาแบบยั่งยืน ไม่ทำลายทรัพยากรชาวบ้านตามใจชอบ  ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ยืมพลังงานมาจากคนรุ่นลูกรุ่นหลาน คุณอยากเห็นทุนเคารพวัฒนธรรมชุมชน คุณอยากเห็นคนมีความสุข "แบบไม่ต้องซื้อ" บ้าง เป็นไปได้มั้ยที่จะมีการเมืองไม่ใช้เงินเป็นใหญ่? และเป็นไปได้มั้ยที่ทุกคนจะมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตตัวเอง?
    ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่อยากเห็นสังคมหน้าตาคล้ายๆแบบนี้…คุณคือหนึ่งในกระแสวัฒนธรรมใหม่ที่กำลังเติบโตไปทั่วโลก
    ท่ามกลางความล้มเหลวของประชาธิปไตยในแบบเก่าๆ ประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่ยอมให้ประชาชนมีสิทธิมีเสียงเฉพาะวันเลือกตั้งมาถึง ทางตันแล้ว ไม่เพียงแต่เวทีผลประโยชน์ของคนกลุ่มแคบๆยังล้าหลังและไม่ตอบสนองต่อการแก้ ไขปัญหาและวิกฤตินานาชาติที่ซับซ้อนขึ้นทุกวัน
    ยิ่งกว่านั้น ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ทุนไหลไปไหลมาได้อย่างเสรี อำนาจของทุนได้ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ทุนในประเทศ ทุนข้ามชาติ อำนาจรัฐบาล เริ่มแยกไม่ออกจากกัน ยิ่งทุนมีอำนาจมากเท่าไหร่ ทรัพยากรธรรมชาติยิ่งถูกทำลายและถูกแย่งชิงไปจากคนจนมากเท่านั้น แรงงานถูกขูดรีด พันธุกรรมท้องถิ่นถูกจดสิทธิบัตร สมบัติสาธารณะกลายเป็นทรัพย์สินเอกชน ศิลปะกลายเป็นสินค้า ข่าวสารกลายเป็นความบันเทิง ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องการตลาดและการแข่งขันทำเงิน พร้อมกับที่โลกร้อนมีรูโหว่ขึ้นเรื่อยๆ ฯลฯ ในที่สุด ผู้ที่ไม่พอใจอำนาจทุนทั้งหลายจึงลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวต่อต้านและขยายเครือ ข่ายออกไปทั่วโลก
    โลกาภิวัตน์ฉบับบรรษัท กับ โลกาภิวัตน์ฉบับประชาชน จึงกลายเป็น 2 กระแสที่ขับเคี่ยวกันอยู่ทุกหนแห่ง
    ในเมื่อทุนยึดอำนาจรัฐ รากหญ้าและชนชั้นกลางจึงต้องระดมใช้"ทุกพื้นที่และทุกวิถีทาง" เพื่อทำการเมืองแบบใหม่
    การเมืองภาคประชาชน จึงเป็นเรื่องของ "การไม่ยอม" ไม่ยอมให้ทุนทำอะไรตามอำเภอใจ ไม่ยอมยกอำนาจให้รัฐบาลง่ายๆ ไม่ยอมนั่งดูอยู่เฉยๆ แต่ลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสังคม
    คนทั่วโลกกลุ่มใหญ่ประกาศออกมาแล้วว่า "โลกใหม่เป็นไปได้" (Another World is Possible)
    เช่นเดียวกับ "สังคมใหม่" ก็เป็นไปได้สำหรับคนไทยเช่นกัน
    เราทุกคนสามารถลุกขึ้นมาทำอะไรได้มากมาย… เพื่อทำให้สังคมไทยน่าอยู่ขึ้น เป็นสังคมที่ดีงามตามที่เราเชื่อมั่น เป็นสังคมที่อบอุ่นสำหรับคนรุ่นลูกหลาน
    ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของกิจกรรมที่คุณสามารถทำได้
    * ร่วมกิจกรรมทางการเมืองในโอกาสต่างๆ ด้วยวิธีการสารพัด เพื่อผลักดัน "วาระประชาชน" ให้มีผลต่อการกำหนดนโยบายของรัฐบาล วาระประชาชนเพื่อสังคมใหม่เป็นไปได้ ..
     * ริเริ่มกิจกรรมด้วยตัวคุณเอง ลงมือทำสิ่งที่คุณเชื่อด้วยตัวคุณเอง ถ้าคุณเชื่อเรื่องการศึกษาทางเลือก คุณอาจจับกลุ่มเปิดโรงเรียนเล็กๆขึ้นมาเอง ถ้าคุณเชื่อเรื่องสื่อทางเลือก คุณอาจใช้ช่องทางอินเตอร์เนตสำหรับสร้างสื่อใหม่ๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และถ้าคุณเชื่อเรื่องเศรษฐกิจทางเลือก ลองคิดดูว่าคุณจะทำอะไรที่ไม่ต้องพึ่งพาตลาดแบบเดิมๆได้บ้าง? แต่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม การสร้างเครือข่ายเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อการเรียนรู้และเป็นกำลังใจให้กัน
    * เข้าไปหนุนเสริมกิจกรรมของกลุ่ม องค์กร ชุมชน ที่เคลื่อนไหวในประเด็นซึ่งสอดคล้องต้องกันกับความเชื่อของคุณ เพื่อให้องค์กรเหล่านั้นเข้มแข็ง อาจจะเข้าไปสนับสนุนด้านทุน ความคิด หรือ ความสามารถพิเศษตามที่คุณถนัด
     * ส่งเสียงประท้วง หรือแสดงความคิดเห็นแตกต่างออกมาดังๆ ทุกครั้งที่รัฐบาลทำสิ่งที่ขัดกับความเชื่อของคุณ ไม่ว่าจะเป็น การละเมิดสิทธิประชาชน ใช้ความรุนแรง หรือทำสิ่งที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ โดยผ่านการแสดงออกตามสื่อหรือเวบไซต์ต่างๆเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อยืนยันถึงสิทธิที่จะวิพากวิจารณ์ในสังคมประชาธิปไตย
     *  ร่วมตรวจสอบรัฐให้มีความโปร่งใสและสุจริต โดยการรวมตัวเรียกร้องตรวจสอบข้อมูล หรือร่วมงานวิจัยข้อมูล ให้ความร่วมมือกับนักวิชาการและสื่อมวลชนในกรณีที่คุณมีข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการตรวจสอบ
    * ใช้อำนาจบริโภคให้เป็นประโยชน์ (Boycott) การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของคุณ คือ อำนาจประท้วงและบอยคอตกลุ่มทุนที่คุณต่อต้านได้โดยตรง การสร้างเครือข่ายหรือจัดแคมเปญบอยคอตขนาดใหญ่สามารถเป็นเครื่องมือทางการ เมืองที่มีประสิทธิภาพได้
     * ใช้สิทธิเลือกตั้ง คุณสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งทุกระดับที่รัฐเปิดโอกาสให้ เพื่อเลือกคนที่จะ "เพิ่มอำนาจต่อรอง" ของการเมืองภาคประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
    ในกรณีที่มีผู้สมัครหรือพรรคที่เป็นตัวแทนความคิดและจุดยืนของคุณอย่างแท้ จริง การตัดสินใจคงเป็นเรื่องไม่ยาก แต่ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครพรรคใดเป็นตัวแทนความคิดของคุณได้ การโหวตเพื่อลดอำนาจของพรรคใดพรรคหนึ่งที่มีมากเกินไป แล้วเปิดโอกาสให้ "กลไกตรวจสอบทำงานได้" จึงเป็นคำตอบที่ไม่อาจมองข้าม
    สุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นใคร คุณสามารถลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างที่ "มากกว่าการเลือกตั้ง" ได้ สิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในบั้นปลาย แม้ว่าจะเป็นเรื่องระยะยาวที่ต้องใช้เวลาก็ตาม

โดย
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป. อพช.)
กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
มีนาคม 2549

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

มีนาคม 2006
พฤ อา
« ก.พ.   เม.ย. »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Blog Stats

  • 37,455 hits

Top Clicks

  • ไม่มี
Advertisements
%d bloggers like this: